Godzina    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego drewno pęka ?? i powstają szczeliny lub łódka ?

Cechy Produktu.

Długoletnie doświadczenie w obróbce drewna oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii gwarantuje najwyższą jakość naszym produktom. Parkiety, deski i schody w odróżnieniu od produktów imitujących naturalne drewno, posiadają właściwą sobie strukturę oraz usłojenie, co stanowi o ich wyjątkowości i niepowtarzalności.

Produkt całkowicie naturalny, niealergizujący, o bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej, tworzący niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu i dopasowujący się do warunków otoczenia. Wilgotność 9% ± 2%.

Parkiety, deski i schody z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno jest materiałem higroskopijnym, które albo oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu, albo uzupełnia niedobór wilgoci, chłonąc parę wodną z otoczenia. Zjawisko to określane jest jako dążenie drewna do wilgotności równoważnej w określonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza.

Właściwość ta w dłuższym okresie czasu (cykl lato/zima), ma wpływ na zmianę wymiarów elementów (klepek), co w efekcie może powodować powstawanie szczelin oraz pęknięć lub tzw. wyłódkowania parkietu.

 

Użytkowanie

Podłogi , deski i schody drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu.

Aby zminimalizować więc efekt powstawania szczelin i pęknięć lub łódki w parkiecie oraz utrzymać w pomieszczeniu klimat najbardziej korzystny dla człowieka pod względem higieny powietrza, zaleca się utrzymanie względnej wilgotności powietrza na poziomie 45-55% i temperaturze około 18-22°C.

Najtrudniejszym okresem jest sezon grzewczy, gdy wilgotność powietrza wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, również z klimatyzacją.

W związku z tym, zmiany wymiarów elementów (klepek) lub wyłódkowanie i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia, nie jest powodem do reklamacji.

 

ARTYKUŁY Z GAZETY.

WPLYWAJĄCE NA KURCZLIWOŚĆ PADŁÓG PARKIETOWYCH
(...) Skurcz pojedynczej deszczułki zależy od zmiany wilgotności otoczenia, wartości skurczu
całkowitego i wilgotności punktu nasycenia włókien dla danego gatunku drewna, szerokości
deszczułki i kierunku (przekroju) badania.(...)
(...) Nawet klepki wykonane z tego samego gatunku drewna mogą w różnym stopniu
pracować ze względu na pochodzenie z różnych siedlisk i odmienne warunki wzrostu, a
także na pochodzenie z różnej części pnia. Niewielki wpływ na wielkość skurczu
parkietów drewnianych ma również odpowiednie suszenie drewna, stosowanie gruntów,
klejów i lakierów tworzących barierę ograniczającą sorpcje* wody. Zmniejszenie
higroskopijności drewna następuje również wraz z procesem starzenia się drewna.
Zdecydowanie największe znaczenie ma jednak działanie użytkowników w
kierunku zapewnienia optymalnych, w miarę stałych warunków otoczenia. W praktyce
takie stałe warunki w pomieszczeniu przy zmieniającej się temperaturze i względnej
wilgotności powietrza w otoczeniu możliwe jest do uzyskania za pomocą sztucznej
klimatyzacji.
Przy szczególnie niskiej wilgotności powietrza w okresie grzewczym, pomimo że w
obiektach zamieszkałych znaczna ilość wilgoci pochodzi z parowania z organizmów ludzkich,
gotowania, prania i zmywania, jest to nadal niewystarczające. Konieczne jest dodatkowe
sztuczne dowilżanie za pomocą różnego rodzaju nawilżaczy, od najprostszych
zawieszanych na grzejnikach począwszy, po najbardziej skuteczne elektryczne z
wbudowaną regulacją i stałą kontrolą wilgotności. Klimatyzację stosuję się np. w
pomieszczeniach muzealnych, w których przechowywane są cenne przedmioty z drewna.
W świetle powyższych informacji teoretycznych i praktycznych dotyczących
właściwości drewna wynika wniosek dla producentów parkietu, sprzedawców i parkieciarzy,
a także użytkowników taki, że każde drewno, bez wyjątku, w mniejszym lub większym
stopniu może pracować tzn. zsychać się lub pęcznieć, również paczyć lub pękać.
Praca podłogi wykonanej z naturalnego drewna, jako materiału o właściwościach
higroskopijnych i anizotropowych, przy założeniu poprawnie przeprowadzonego montażu i
właściwej wilgotności początkowej materiału, nie może być podstawą reklamacji. Jego
całkowitą stabilność można zapewnić poprzez utrzymanie niezmiennych warunków
otoczenia tj. wilgotności i temperatury za pomocą sztucznej klimatyzacji, która mówiąc
ogólnie, zimą dowilża, a latem osusza powietrze. Do zakresu odpowiedzialności parkieciarzy
powinno zapewne należeć dokonanie właściwego montażu, w skład którego wchodzi szereg
elementów. Jednym z nich jest zbadanie wilgotności podłoża, parkietu i powietrza, oraz
poznanie przyszłych warunków użytkowania w celu ewentualnego zdecydowania o
sezonowaniu parkietu, bądź sezonowaniu pomieszczenia w celu doprowadzenia do
powstania warunków równowagi higroskopijnej w układzie drewno - powietrze - podłoże
gwarantujących zminimalizowanie ryzyka pracy. Ponadto do ich zadań należy sprawdzenie
równości, stabilności i trwałości podłoża, upewnienia się o właściwej izolacji
przeciwwilgociowej podłoża, dobór odpowiedniej chemii, i poprawne wykonanie montażu i
wykańczania. Istotną częścią pracy parkieciarzy powinno być poinformowanie klienta o
zasadach prawidłowego użytkowania parkietu w sposób zmniejszający ryzyko jego pracy.
Obowiązek uświadomienia użytkownikom zjawisk zachodzących w drewnie spoczywa
również na producentach i sprzedawcach podłóg drewnianych. Muszą oni ze swojej strony
dbać, aby sprzedawany materiał charakteryzował się właściwą dla naszego klimatu
wilgotnością Za taką uważa się w naszych warunkach klimatycznych, i jest to
usankcjonowane normami 9 +/- 2%.
Źródło: „Parkiet Profesjonalny” nr 2/34/2007
Inż. Piotr Lisowski DLH Poland
Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Podłoga” nr 1/2001
* Sorpcja – zdolność pochłaniania pary wodnej z powietrza.


ZAWILGOCENIE PARKIETU

przy prawidłowej wilgotności podłoża, parkietu i powietrza z chwilą rozpoczęcia prac
montażu podłogi drewnianej.
(...) Mieszkanie , w którym położony był parkiet mieściło się na parterze budynku
wielorodzinnego. W rzeczywistości mieszkanie znajdowało się na poziomie pierwszego
piętra, a pod nim (na przyziemiu) usytuowane były pomieszczenia gospodarcze i garaże.
Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową budynku okazało się, że projektant nie
przewidział wykonania pełnej izolacji podłoża posadowionego nad piwnicą i garażami.
Jastrych został wylany na izolacji termicznej (styropianie), z pominięciem izolacji
przeciwwilgociowej i wodoszczelnej. Konstrukcyjnie tego typu podłoga powinna składać się z
podkładu pływającego, tj. powinien być to jastrych cementowy ułożony na warstwach
izolacyjnych. Aby podkład funkcjonował prawidłowo, i aby nie miał możliwości pobierania
wilgoci ze ścian, należy pomiędzy jastrychem cementowym a przegrodami pionowymi
wykonać dylatacje obwodowe z odpowiedniego materiału dylatacyjnego. Takiej przegrody
(dylatacji) przyściennej nie zapisano w projekcie, ani też jej nie wykonano. Brak dylatacji
obwodowej w jastrychu cementowym spowodował przenikanie wilgoci ze ścian i stropu do
podkładu.
Zjawisko to i jego skutki były najbardziej widoczne w obszarze przyściennym.
Zawilgoceniu narażone zostały nie tylko niżej położone i pionowe części budynku, ale także
przegrody poziome scalone ze ścianami. Wilgotność przenoszona była na wyższe
kondygnacje budynku na skutek zjawiska podciągania kapilarnego, które może być
powodem zawilgocenia ścian nawet do wysokości kilku metrów.
Taki napływ wilgoci może mieć charakter stały lub okresowy w zależności od źródeł
podciągania kapilarnego. Wilgoć pochodząca z podciągania kapilarnego ścian może się
przedostawać do podłoży i stropów budynków, a tamtędy, jeśli nie ma właściwej izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej lub gdy mamy do czynienia z podkładem zespolonym,
przedostawać się do podkładu. Szkody powstałe wskutek niekontrolowanego napływu
wilgoci do przegród budowlanych mogą spowodować zniszczenie higroskopijnych
materiałów okładzinowych, takich jak drewniane lub drewnopodobne okładziny ścienne czy
posadzki drewniane..
W opisywany przypadku zawilgocenie podkładów następowało prawdopodobnie
sezonowo i nasilało się w okresie opadów atmosferycznych.(...)
(...) Wilgoć ze ścian i stropu wnikała w podkład i była podciągana do parkietu, powodując
jego wady w postaci odkształcenia płaszczyzny klepek, tzw. łódkowanie i odrywanie się
posadzki od podkładu (...)
Źródło: „Profesjonalny Parkiet” nr 1/33/2007 str. 27


 Copyright © Greg-Mart Create by Rutcom Parkiety Drewniane | Schody | Chemia | Promocje | Strona Główna | Kontakt


GREG -MART 
ul. Dojlidy Górne 135 H
15-581 Białystok woj. Podlaskie

Zadzwoń:
tel. + 48 85 710 42 62
kom. + 48 796 653 343
kom. + 48 796 320 971

Poczta Elektroniczna:
email: 
biuro@greg-mart.pl

Odwiedź nas

sprawdź na mapie Google
kliknij >>tutaj<<